Transformacja Cyfrowa?
Wiemy jak!

 

W dzisiejszych czasach prawo, biznes i technologia stanowią dla wielu firm prawdziwy węzeł gordyjski. Towarzyszymy naszym klientom w ich transformacji cyfrowej wnosząc ze swojej strony nie tylko znajomość przepisów prawa i ich stosowania, ale także umiejętność poruszaniu się w tematach technologicznych oraz praktyczną wiedzę biznesową.

Nasza oferta

Kancelaria IMP koncentruje się na wspieraniu swoich klientów w procesie transformacji cyfrowej (w tym budowie procesów governance oraz budowie strategii zgodności – compliance), wsparciu procesów negocjacji kompleksowych projektów biznesowych) oraz na transakcjach M&A. Oprócz prawa handlowego zajmujemy się także prawem pracy, prawem podatkowym, prawem przemysłowym, prawem własności intelektualnej oraz sporami.

Legal Grid

Sieć współpracujących ze sobą małych i średnich kancelarii, z których każda ma przynajmniej jedną pogłębioną specjalizację, połączonych ze sobą poprzez wieloletnią znajomość prawników zarządzających i wzajemne zaufanie.

Startups

Wspieramy startupy już z wypracowanym MVP, ale także te, które dopiero zaczynają. Bliskie są nam branże: fintech, life science, blockchain, ecommerce, czy cybersecurity.

 

O firmie

Ireneusz Piecuch prowadzi swoją kancelarię od 10 lat. W tym czasie współpracował przez ponad 7 lat z międzynarodową firmą prawną CMS, jako współzarządzający globalną praktyką telekomunikacyjną tej firmy oraz lider praktyki TMT w regionie CEE. Przed rokiem 2010 Irek pracował przez ponad 14 lat w IBM (jak szef działu prawnego w Polsce, lider CEE w regionie ale także jako wiceprezes IBM Polska odpowiedzialny za operacje), oraz 3 lata Grupie Telekomunikacja Polska S.A. (obecnie ORANGE – członek Zarządu odpowiedzialny za strategię i rozwój biznesu) oraz prawie 3 lata w Poczta Polska S.A. jako wiceprezes odpowiedzialny za strategię, IT oraz obrót międzynarodowy. W swojej karierze Irek zasiadał także w Radach Nadzorczych takich spółek jak Emitel, Wirtualna Polska, KGHM czy PKP PLK.

Koncept działania IMP opiera się na zespole doświadczonych prawników oraz współpracy z małymi kancelariami specjalizującymi się w obszarach takich jak finansowanie transakcji i inwestycji, nieruchomości, sprawy karne-gospodarcze czy prawo pracy.

Kancelaria IMP koncentruje się na wspieraniu swoich klientów w procesie transformacji cyfrowej (w tym budowie procesów governance oraz budowie strategii zgodności – compliance), wsparciu procesów negocjacji kompleksowych projektów biznesowych (Irek był wiodącym prawnikiem przy projekcie połączenia sieci telekomunikacyjnych T-mobile i Orange) oraz na transakcjach M&A.

Transformacja Cyfrowa – wiemy jak.
Digital Transformation – We Know How.

Ireneusz Piecuch
Ireneusz Piecuch

Partner zarządzający

Prowadzi swoją kancelarię od 10 lat. W tym czasie współpracował przez ponad 7 lat z międzynarodową firmą prawną CMS, jako współzarządzający globalną praktyką telekomunikacyjną tej firmy oraz lider praktyki TMT w regionie CEE…

Czytaj więcej

Przed rokiem 2010 Irek pracował przez ponad 14 lat w IBM (jak szef działu prawnego w Polsce, lider CEE w regionie ale także jako wiceprezes IBM Polska odpowiedzialny za operacje), oraz 3 lata Gupie Telekomunikacja Polska S.A. (obecnie ORANGE – członek Zarządu odpowiedzialny za strategię i rozwój biznesu) oraz prawie 3 lata w Poczta Polska S.A. jako wiceprezes odpowiedzialny za strategię, IT oraz obrót międzynarodowy. W swojej karierze Irek zasiadał także w Radach Nadzorczych takich spółek jak Emitel, Wirtualna Polska, KGHM czy PKP PLK.
Koncept działania IMP opiera się na zespole doświadczonych prawników oraz współpracy z małymi kancelariami specjalizującymi się w obszarach takich jak finansowanie transakcji i inwestycji, nieruchomości, sprawy karne-gospodarcze czy prawo pracy.
Kancelaria IMP koncentruje się na wspieraniu swoich klientów w procesie transformacji cyfrowej (w tym budowie procesów governance oraz budowie strategii zgodności – compliance), wsparciu procesów negocjacji kompleksowych projektów biznesowych (Irek był wiodącym prawnikiem przy projekcie połączenia sieci telekomunikacyjnych T-mobile i Orange) oraz na transakcjach M&A.

Sylwia Graboś
Sylwia Graboś

Counsel

Radca prawny specjalizujący się w obsłudze przedsiębiorców z sektora TMT (Technologia, Media, Telekomunikacja). Sylwia w ramach pracy zawodowej doradzała nadawcom, operatorom sieci kablowych, platform cyfrowych…

Czytaj więcej

przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, a także zagranicznym spółkom technologicznym i świadczącym usługi IT.
Łączy znajomość prawnych aspektów działalności nadawczej, prasowej, działalności wydawców internetowych oraz dostawców treści i usług drogą elektroniczną, z praktyczną wiedzą w zakresie uwarunkowań funkcjonowania tych podmiotów.
Posiada duże doświadczenie w projektowaniu i negocjowaniu kontraktów IT, a także z zakresu świadczenia usług drogą elektroniczną. Obsługuje także procesy M&A.

Katarzyna Antonowicz-Borzestowska
Katarzyna Antonowicz-Borzestowska

Counsel

Radca prawny specjalizująca się w obsłudze przedsiębiorców z sektora Finansów i Bankowości oraz Mediów. Kasia doradzała firmom z sektora usług finansowych w obszarze zaawansowanych technik inwestycyjnych.

Czytaj więcej

Przez ponad 10 ostatnich lat zajmowała się obsługą korporacyjną w zakresie wsparcia prawnego w obszarze usług finansowych, prawa własności intelektualnej i znaków towarowych wiodących nadawców telewizyjnych na rynku polskim;

Kasia zajmuje się także doradzaniem w obszarze polityk zgodności, między innymi w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych (RODO);
Posiada osiemnastoletnie doświadczenie procesowe przed sądami cywilnymi, gospodarczymi i administracyjnymi.

Zespół

Łukasz Masztalerz
Łukasz Masztalerz

aplikant adwokacki

rookie specjalizujący się w prawie nowych technologii oraz prawie karnym. W czasie studiów aktywny w Kole Naukowym Nauk Penalnych Ultima Ratio. Zainteresowanie prawem karnym…

Czytaj więcej

ukierunkował na cyberprzestępczość oraz cyberbezpieczeństwo, co doprowadziło go do współpracy z przedsiębiorstwami z obszaru nowych technologii oraz branży regulowanej, w szczególności usług płatniczych.
Doświadczenie zdobywał w małych oraz dużych kancelariach prawnych: w rodzinnym Gorzowie Wlkp., Szczecinie oraz Poznaniu.
Prelegent konferencji naukowych (z zakresu prawa karnego gospodarczego) oraz biznesowych związanych z technologią blockchain.
Autor bloga z pogranicza prawa oraz technologii: shadowtech.pl.

Agnieszka Wierzbicka
Agnieszka Wierzbicka

Counsel

Doradca Podatkowy specjalizujący się w zakresie prawa akcyzowego, podatkowego i restrukturyzacyjnego.

Agnieszka posiada bogate doświadczenie w doradzaniu…

Czytaj więcej

polskim i zagranicznym przedsiębiorcom w zakresie podatków, transakcji korporacyjnych i restrukturyzacji.

Projektowała i wdrażała efektywne struktury podatkowe w międzynarodowych grupach kapitałowych Jej doświadczenie obejmuje także przeprowadzanie due dilligence podatkowych i korporacyjnych w największych podmiotach na rynku.
Doświadczenie zawodowe Agnieszki obejmuje doradztwo podatkowe i ogólne doradztwo korporacyjne przy różnych rodzajach projektów, prowadzące do wyników optymalizacji podatkowej, takich jak zwiększanie podstawy amortyzacji środków trwałych lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży aktywów

Jacek Liput
Jacek Liput

Of Counsel

Radca prawny specjalizujący się w prawie zamówień publicznych. Jacek Liput jest radcą prawnym z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w prawie przetargowym,…

Czytaj więcej

w tym przede wszystkim prawie zamówień publicznych
Jacek doradza zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom na wszystkich etapach procesu zamówieniowego, nie tylko na etapie przetargu, ale również na etapie przygotowania postępowania, a także wykonywania zawartej umowy.. Wspiera również strony procesu zamówieniowego na etapie negocjacji oraz w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami. Reprezentuje klientów w toku kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i prowadzi audyty postępowań przetargowych.
Jacek jest także Counselem oraz szefem praktyki zamówień publicznych w kancelarii Gawroński & Partners.

Marcin Kolczyński
Marcin Kolczyński

konsultant

Marcin ma ponad 25 lat doświadczenia w pomaganiu firmom w rozwijaniu innowacyjnych modeli biznesowych i zwinnych strategii rynkowych, odpowiadających na szybko zmieniające się otoczenie….

Czytaj więcej

Pracował zarówno dla dużych korporacji jak i start-upów nad zagadnieniami związanymi z analizą rynku, budową strategii firmy, rozwojem portfolio produktów i usług, zarządzaniem procesami i strukturą organizacyjną, strategicznymi programami, kulturą organizacyjną i zmianą. Wieloletnie doświadczenie w branży telekomunikacji, mediów, high tech. Realizował również projekty dla sektora usług finansowych, logistycznych, energetyki i dóbr konsumenckich. Był dyrektorem Dept. Strategii T-Mobile Polska, pracował w wiodących firmach konsultingowych takich jak Roland Berger, Accenture, Deloitte, KPMG.
Jego doświadczenie zawodowe obejmuje
• Opracowywanie strategii korporacyjnych i ich komunikacja do interesariuszy,
• Projektowanie cyfrowych modeli biznesowych,
• Transformacja struktur organizacyjnych i procesów biznesowych,
• Przygotowanie zakupów firm, wsparcie transakcji, zarządzanie programami łączenia firm.
• Przygotowanie i wdrażanie nowych przedsięwzięć i umów z partnerami biznesowymi,
• Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym i przygotowywanie firm do zmian w otoczeniu prawno-gospodarczym,
• Przeprowadzanie firm przez proces zmiany – rozwój kultury korporacyjnej i umiejętności przywódczych managerów.
Jest mentorem w programach akceleracyjnych dla start-upów – wspiera je w zakresie budowy strategii i modeli biznesowych.

Dominika Herburt-Heybowicz
Dominika Herburt-Heybowicz

konsultant

Dominika Herburt-Heybowicz posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 15-letnie na stanowiskach zarządczych. Związana głównie z branżą TMT, zwłaszcza telekomunikacją i nowymi mediami.

Czytaj więcej

Specjalizuje się w zarządzaniu operacyjnym, prowadzeniu interdyscyplinarnych projektów oraz w domenie M&A. Dysponuje unikalnym zestawem twardych i miękkich kompetencji wynikających z wieloletniego przekrojowego doświadczenie, w szczególności optymalizacja procesów, transformacja biznesu, strategia i długofalowy rozwój firmy. Współpracowała z takimi firmami jak: Citibank, Accenture, BNP Paribas, Orange, WP, Onet.

Ponadto, jest certyfikowanym mediatorem gospodarczym, a także mentorem w Programie Fundacji Liderek Biznesu oraz w programie akceleracyjnym Biznes w Kobiecych Rękach prowadzonym przez Sieć Przedsiębiorczych Kobiet. Jest absolwentką Politechniki Warszawskiej, posiada także dyplom MBA Szkoły Biznesu PW.

Agnieszka Witkiewicz-Ciesielska
Agnieszka Witkiewicz-Ciesielska

Counsel

Agnieszka jest radcą prawnym, absolwentką WPiA UW. Ukończyła też studia w Centrum Prawa Amerykańskiego UW. Agnieszka posiada wieloletnią praktykę w zakresie obsługi kompleksowych projektów infrastrukturalnych…

Czytaj więcej

od momentu otrzymania zapytania ofertowego aż do momentu ich rozliczenia. Zajmowała się też obsługą konsorcjów podczas realizacji wielomilionowych inwestycji infrastrukturalnych, oraz wspierała największe firmy developerskie przy realizacji ich projektów. Co ciekawe – a dla nas niezmiernie ważne – Agnieszka pracowała także jako redaktor w Dzienniku Gazeta Prawna, pisząc głównie o tematyce podatkowej. Pasjonatka tematyki związanej z sukcesją rodzinną oraz łączenia twardych umiejętności z miękkimi, chociażby w zakresie coachingu i mentoringu potencjalnych sukcesorów.

Paweł Trojan
Paweł Trojan

Prawnik

Paweł to prawnik z wieloletnim doświadczeniem procesowym, specjalizujący się w prawnej oraz organizacyjnej obsłudze budowlanego procesu inwestycyjnego, w prawie zamówień publicznych…,

Czytaj więcej

obsłudze spółek prawa handlowego, nieruchomościach oraz prawie nowych technologii. W swojej karierze pełnił funkcję członka organów nadzorczych i zarządzających spółek kapitałowych, był także specjalistą w Departamencie Kontroli Doraźnej UZP. Od 2010 r. do 2019 r. członek KIO, pełniący funkcję Prezesa Izby w latach 2013–2016. Autor dziesiątek publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Jesteś zainteresowany współpracą?

8 + 15 =

Startups

Prawdziwe innowacje powstają często w małych zespołach jeszcze przed pozyskaniem finansowania. Jednak to już na początkowym etapie wsparcie prawne może okazać się niezbędne.

Znajdujemy rozwiązania prawne dla innowacji cyfrowych i dbamy o to, by prawo zabezpieczało Twoje interesy, a nie okazywało się przeszkodą dla rozwoju pomysłów.

Wspieramy startupy już z wypracowanym MVP, ale także te, które dopiero zaczynają. Bliskie są nam branże: fintech, life science, blockchain, ecommerce, czy cybersecurity.

Rozumiemy rzeczywistość pierwszych biznesów i jeśli dostrzeżemy potencjał Twojego rozwiązania – będziemy częścią Twojej inwestycji.

Nasze blogi

Blog Kancelarii

Artykuły tworzone przez nas zespół.

Blog shadowtech.pl

Ciemna strefa od stadionu po technologie. Blog prowadzony przez Łukasza Masztalerza.

Kontakt z nami

Adres: Progi 1 lok. 6, 00-634 Warszawa

Wyślij wiadomość

14 + 12 =